transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vardagsteknologi : att på ett enkelt och säkert sätt tillämpa tekniken i vardagliga aktiviteter.

Författare och institution:
Gunilla Gosman-Hedström (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för arbetsterapi, audiologi och fysioterapi); Synneve Dahlin-Ivanoff (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för arbetsterapi, audiologi och fysioterapi); Ulla Sonn (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för arbetsterapi, audiologi och fysioterapi)
Publicerad i:
Vårdalinstitutets Tematiska rum: Äldre och äldres hälsa Tillgänglig: www.vardalinstitutet.net ,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2008
Språk:
annat
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Geriatrik
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Arbetsterapi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Äldre och åldrande
Postens nummer:
84248
Posten skapad:
2009-01-08 16:07
Posten ändrad:
2010-11-19 12:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007