transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cholera due to altered El Tor strains of Vibrio cholerae O1 in Bangladesh.

Författare och institution:
G Balakrish Nair (-); Firdausi Qadri (-); Jan Holmgren (Institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi); Ann-Mari Svennerholm (Institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi); Ashrafus Safa (-); Nurul A Bhuiyan (-); Q Shafi Ahmad (-); Shah M Faruque (-); A S G Faruque (-); Yoshifumi Takeda (-); David A Sack (-)
Publicerad i:
Journal of clinical microbiology, 44 ( 11 ) s. 4211-3
ISSN:
0095-1137
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We determined the types of cholera toxin (CT) produced by a collection of 185 Vibrio cholerae O1 strains isolated in Bangladesh over the past 45 years. All of the El Tor strains of V. cholerae O1 isolated since 2001 produced CT of the classical biotype, while those isolated before 2001 produced CT of the El Tor biotype.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Mikrobiologi inom det medicinska området
Nyckelord:
Amino Acid Sequence, Cholera, etiology, Cholera Toxin, classification, genetics, Enzyme-Linked Immunosorbent Assay, Genotype, Humans, Molecular Sequence Data, Vibrio cholerae O1, pathogenicity
Postens nummer:
84221
Posten skapad:
2009-01-08 15:42
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007