transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Handbok i Rättspsykologi.

Handbook of Legal Psychology

Redaktör(er):
Pär-Anders Granhag (Psykologiska institutionen); S.Å. Christianson (-)
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Liber
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Boken ger först en översikt av grundläggande psykologi och handlar därefter om vad som sker när ett brott utreds till dess att en skyldig döms och tas om hand av kriminalvården. Svenska och internationella forskningsresultat presenteras och diskuteras, liksom praktiska erfarenheter och tillämpningar i rättsväsendets dagliga arbete. Bokens första delar fokuserar på polisiärt utredningsarbete, de följande på domstolen och den avslutande på det som följer när domstolen sagt sitt. Handboken utgörs av 29 olika kapitel.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
Rättspsykologi
Postens nummer:
84212
Posten skapad:
2009-01-08 15:35
Posten ändrad:
2009-12-14 09:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007