transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Genetics of Foraging Behaviour: Artificial Selection for Food Choice of the Fruitfly, Drosophila melanogaster

Författare och institution:
Anita Wallin (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik)
Publicerad i:
Animal Behaviour, ( 36 ) s. 106-114
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1988
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Postens nummer:
84179
Posten skapad:
2009-01-08 14:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007