transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vittneskonfrontationer.

Line ups

Författare och institution:
Pär-Anders Granhag (Psykologiska institutionen); S.Å Christiansson (-)
Publicerad i:
Handbok i Rättspsykologi., s. 275-290
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Liber
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Kapitlet redogör för den forskning som finns kring vittneskonfrontationer och uppmärksammar bland annat olika typer av konfrontationstest, effekter av olika instruktioner och val av figuranter
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
Vittneskonfrontationer
Postens nummer:
84159
Posten skapad:
2009-01-08 14:20
Posten ändrad:
2009-12-14 09:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007