transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Psykologiska perspektiv på bevisvärdering.

Psychological perspectives on legal decision making

Författare och institution:
Pär-Anders Granhag (Psykologiska institutionen); Karl Ask (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Handbok i Rättspsykologi, s. 407-422
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Liber
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Kapitlet redogör för den psykologiska forskning som berör juridiskt beslutsfattande; bland annat den så kallade berättelse-modellen (story model) och para-juridiska faktorer som påverkar domstolens bedömningar.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
Juridiskt beslutsfattande, Berättelse modellen
Postens nummer:
84156
Posten skapad:
2009-01-08 14:14
Posten ändrad:
2009-12-14 09:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007