transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Förhör med misstänkta.

Interrogating suspects

Författare och institution:
M. Hartwig (-); S.Å Christiansson (-); Pär-Anders Granhag (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Handbok i Rättspsykologi, s. 311-324
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Liber
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Kapitlet redogör för forskning kring förhör med misstänkta, bland annat uppmärksammar effekter av konfrontativa, manipulativa tekniker, samt tekniker som är mer framgångsrika.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
Förhör med misstänkta
Postens nummer:
84147
Posten skapad:
2009-01-08 13:58
Posten ändrad:
2009-12-14 09:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007