transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att undervisa om lampor och batterier, kunskapsbas och elevuppgifter

Författare och institution:
Christina Kärrqvist (Institutionen för pedagogik och didaktik)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Ämnesdidaktik i praktiken, ISSN 1651-9531; nr 5
ISBN:
1651-9531
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Nyckelord:
lampor, batterier, undervisning
Postens nummer:
84137
Posten skapad:
2009-01-08 13:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007