transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Fluorescent Microparticles - a New Way of Visualizing Sedimentation and Larval Settlement

Författare och institution:
Mats Lindegarth (Institutionen för marin ekologi, Tjärnö marinbiologiska laboratorium); Per R. Jonsson (Institutionen för marin ekologi, Tjärnö marinbiologiska laboratorium); C. Andre (-)
Publicerad i:
Limnology and Oceanography, 36 ( 7 ) s. 1471-1476
ISSN:
0024-3590
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1991
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
Methods for preparing fluorescently labeled microparticles and bivalve larvae (Cerastoderma edule) are presented. The labeling is cheap, easy, and allows production of great quantities of fluorescent microparticles and larvae. Fluorescent visualization can be used as a tool to analyze hydrodynamical processes in the benthic boundary layer and to directly observe behavioral patterns in settling larvae.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Marin ekologi
Postens nummer:
84019
Posten skapad:
2009-01-08 09:00
Posten ändrad:
2012-03-13 10:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007