transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Type II natural killer T cells: a new target for immunomodulation?

Författare och institution:
Nadir Kadri (Institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi); Maria K. Blomqvist (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Susanna Cardell (Institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi)
Publicerad i:
Expert Review of Clinical Immunology, 4 s. 615-627
ISSN:
1744-666X
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Natural killer (NK) T lymphocytes are potent immuno regulatory cells that can regulate diverse immune responses. NKT cells display a low degree of inherent autoreactivity, and are activated by endogenous or pathogen specific glycolipids presented on the cluster of differentiation (CD)1d molecule. Recent studies have focused attention to type II NKT cells, which in contrast to type I NKT cells display a diverse T cell receptor repertoire. Type II NKT cells in mice and humans demonstrate a unique regulatory role in autoimmunity, tumor immunity and infections. Immuno therapy targeting type II NKT cells in experimental models prevents autoimmune disease and protects mice from experimental hepatitis. Current efforts aim to reveal the underlying regulatory mechanisms of type II NKT cells in mice and humans, and to identify the parameters that guide their activation, working towards the development of selective immuno therapies targeting type II NKT cells in autoimmunity and other immune mediated diseases.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Mikrobiologi inom det medicinska området
Nyckelord:
NKT cells, type II/non-invariant, CD1d, regulation, autoimmunity, immunotherapy, sulfatide
Postens nummer:
83925
Posten skapad:
2009-01-07 15:11
Posten ändrad:
2012-03-20 13:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007