transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Who should decide? A comparative analysis of multilevel governance in Europe

Författare och institution:
Linda Berg (Centrum för Europaforskning (CERGU) & Statsvetenskapliga institutionen); Mikael Hjerm (-)
Publicerad i:
Nordic Social Attitudes in a European Perspective, s. 86-109
ISBN:
978 1 84720 931 3
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Edward Elgar Publishing Limited
Förlagsort:
Cheltenham, UK & Northampton, MA, USA
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
Social Attitudes; Multilevel governance; political trust; comparative; Europe; multilevel analysis
Postens nummer:
83898
Posten skapad:
2009-01-07 14:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007