transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Gravitational collapse and the formation of black holes for the spherically symmetric Einstein-Vlasov system

Författare och institution:
Håkan Andréasson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); Markus Kunze (-); Gerhard Rein (-)
Publicerad i:
Math. Ann. , 350 s. 683-705
ISSN:
0025-5831
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Matematisk analys
Postens nummer:
83885
Posten skapad:
2009-01-07 14:05
Posten ändrad:
2012-09-19 15:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007