transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Staphylokinase reduces plasmin formation by endogenous plasminogen activators.

Författare och institution:
Tao Jin (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning); Maria Bokarewa (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning); Yihong Zhu (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa); Andrej Tarkowski (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning)
Publicerad i:
European journal of haematology, 81 ( 1 ) s. 8-17
ISSN:
1600-0609
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Hyperfibrinolysis is a consequence of imbalance between fibrinolytic activators and their inhibitors. Increased levels of circulating plasminogen (Plg) activators such as tissue- or urokinase-type plasminogen activators (tPA or uPA respectively) are the most common causes of hyperfibrinolysis, occasionally causing major hemorrhages. We found that staphylokinase (SAK), a well-known Plg activator of bacterial origin, inhibits Plg activation mediated by endogenous tPA and uPA. Furthermore, mixture of SAK with tPA led to a significantly reduced Plg-dependent fibrinolysis. This inhibitory effect was exerted through direct action of SAK on Plg rather than indirectly on tPA or uPA. Inhibition of Plg activation by SAK is readily abrogated by interaction of SAK with human neutrophil peptides (HNPs). Finally, we show that NH2-terminal residues of SAK are important for the inhibitory effect of SAK on tPA- and uPA-mediated Plg activation. In conclusion, SAK reduces tPA/uPA-mediated Plg activation by means of SAK.Plg complex formation, consequently downregulating tPA/uPA-induced fibrinolysis.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Adult, Female, Fibrinolysis, drug effects, Humans, Male, Metalloendopeptidases, pharmacology, Middle Aged, Plasmin, antagonists & inhibitors, biosynthesis, Plasminogen, antagonists & inhibitors, Plasminogen Activators, metabolism, Recombinant Proteins, Tissue Plasminogen Activator, Urokinase-Type Plasminogen Activator
Postens nummer:
83859
Posten skapad:
2009-01-07 13:17
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007