transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bioimaging TOF-SIMS: High resolution 3D imaging of single cells.

Författare och institution:
Håkan Nygren (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi); Birgit Hagenhoff (-); Per Malmberg (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi); Mikael Nilsson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi); Katrin Richter (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi)
Publicerad i:
Microscopy research and technique, 70 ( 11 ) s. 969-74
ISSN:
1059-910X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The distribution of phosphocholine ions (m/z 184, m/z 86), sodium ions, and potassium ions in thyroid tumor cells was analyzed by imaging TOF-SIMS. Repeated sputtering with a C(60) (+) source and subsequent analysis with a Bi(3) (+) gun produced a series of 138 images that were stacked to make a 3D display of the chemistry of cells. Phosphocholine was seen in the plasma membrane (m/z 184) and intracellular membranes (m/z 86). The different fragmentation of the phospholipid probably reflects the chemical composition of membranes at these sites. High intensity of secondary ion signals of potassium was seen in membrane-encompassed cellular compartments. The data indicate that potassium ions are compartmentalized in thyroid tumor cells.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Cell- och molekylärbiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Annan medicinsk grundvetenskap ->
Kemi
Nyckelord:
Cell Line, Tumor, Humans, Imaging, Three-Dimensional, Ions, analysis, Mass Spectrometry, Phosphorylcholine, analysis, Potassium, analysis, Sodium, analysis
Postens nummer:
83853
Posten skapad:
2009-01-07 13:04
Posten ändrad:
2015-06-12 13:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007