transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Giving credit to the microlenders. Formal microlending, credit constraints and adverse selection: a case study

Författare och institution:
C. Andersson (-); E. Holmgren (-); J. MacGregor (-); Jesper Stage (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi)
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Ytterligare information:
Environmental Economics Programme Discussion Paper 08-02, International Institute for Environment and Development, London
Postens nummer:
83818
Posten skapad:
2009-01-07 10:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007