transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

High levels in serum, but no signs of intrathecal synthesis of anti-sulfatide antibodies in HIV-1 infected individuals with or without central nervous system complications

Författare och institution:
Magnus Gisslén (Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för infektionssjukdomar); Annika Lekman (Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sektionen för laborativ neurovetenskap); Pam Fredman (Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sektionen för laborativ neurovetenskap)
Publicerad i:
J Neuroimmunol, 94 ( 1-2 ) s. 153-6
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1999
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Myelin degeneration is commonly found in the central nervous system (CNS) of individuals infected with human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1), especially in patients with HIV-1-associated dementia. We analysed cerebrospinal fluid (CSF) and serum samples from 25 HIV-1 infected individuals for the presence of antibodies directed against sulfatide, the major acidic glycosphingolipid in myelin. Nine of the patients had CNS complications, including 3 with HIV-1-associated dementia, and 16 had no neurological symptoms. Elevated titres of anti-sulfatide antibodies were found in serum from 24/25 HIV-1-infected individuals but in none of them in the CSF. Although the vast majority of HIV-1-infected individuals harbour autoantibodies directed against sulfatide in serum, the lack of detectable intrathecal production indicates that anti-sulfatide antibodies are not a major component in the pathogenesis of CNS myelin damage in HIV-1 infection.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Mikrobiologi inom det medicinska området
Nyckelord:
AIDS Dementia Complex/blood/cerebrospinal fluid/*immunology, Adult, Autoantibodies/blood/cerebrospinal fluid, HIV-1/*immunology, Humans, Immunoglobulin G/blood/cerebrospinal fluid, Middle Aged, Myelin Sheath/chemistry/immunology/virology, Sulfoglycosphingolipids/cerebrospinal fluid/*immunology
Postens nummer:
83700
Posten skapad:
2009-01-06 21:43
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007