transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Higher HIV-1 RNA cutoff level required in cerebrospinal fluid than in blood to predict positive HIV-1 isolation

Författare och institution:
Lars-Magnus Andersson (Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för infektionssjukdomar); Bo Svennerholm (Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk virologi); Lars Hagberg (Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för infektionssjukdomar); Magnus Gisslén (Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för infektionssjukdomar)
Publicerad i:
J Med Virol, 62 ( 1 ) s. 9-13
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
HIV-1 can be isolated from the vast majority of blood samples taken from HIV-1-seropositive patients not treated with antiretroviral drugs. Isolation rates from cerebrospinal fluid (CSF) samples are considerably lower, ranging between 20-70%. The objective of this study was to determine the cutoff levels for HIV-1 RNA that would yield a positive predictive value > or =90% for positive virus isolation from CSF and blood. Quantitative HIV-1 RNA PCR (Amplicor HIV monitor, version 1.0, Roche Diagnostic Systems) and virus isolation were used to examine 303 CSF samples and 278 paired blood samples from 157 HIV-1-seropositive patients. Patients on antiretroviral treatment provided 140 of the CSF samples and 131 of the blood samples. CSF samples that were positive by culture numbered 137 of 303 (45%), as compared with 216 of 278 (78%) blood samples. In the case of samples taken from patients with antiretroviral treatment, 28% were positive by culture from CSF and 63% from blood. As expected, mean HIV-1 RNA levels were higher in CSF and blood samples positive by culture than in samples negative by culture. A cutoff level of >5,000 HIV-1 RNA copies/ml was required to yield a positive predictive value for positive virus isolation from CSF samples of > or =90%, whereas the cutoff level for blood samples was just above the detection limit of the assay (>200 HIV-1 copies/ml).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Mikrobiologi inom det medicinska området
Nyckelord:
Acquired Immunodeficiency Syndrome/diagnosis/immunology/*virology, Adolescent, Adult, Aged, CD4 Lymphocyte Count, Female, *HIV Seropositivity/blood/cerebrospinal fluid, HIV-1/*isolation & purification, Humans, Male, Mass Screening, Middle Aged, Predictive Value of Tests, *RNA, Viral/blood/cerebrospinal fluid, Sensitivity and Specificity
Postens nummer:
83682
Posten skapad:
2009-01-06 19:06
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007