transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Fast numerical method for the Boltzmann equation on non-uniform grids

Författare och institution:
Alexey Heintz (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Journal of Computational Physics , 227 ( 13 ) s. 6652-2670
ISSN:
0021-9991
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
A fast numerical methosd for the Boltzmann equation on non-uniform grids is suggested and tested.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik ->
Numerisk analys
Nyckelord:
Boltzmann equation
Postens nummer:
83619
Posten skapad:
2009-01-06 14:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007