transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A convolution thresholding scheme for the Willmore flow

Författare och institution:
Alexey Heintz (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU); Richards Grzhibovskis (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Interfaces and Free Boundaries, 10 ( 2 ) s. 139-153
ISSN:
1463-9971
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
A convolution thresholding scheme fro geometric Willmore flows is suggested and the consistency is proved.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Matematisk analys
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik ->
Numerisk analys
Postens nummer:
83618
Posten skapad:
2009-01-06 14:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007