transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Marriage in Europe and Asia (second draft)

Författare och institution:
Satomi Kurosu (-); Christer Lundh (Ekonomisk-historiska institutionen)
Publicerad i:
Paper for the EAP nuptiality workshop in Miami, USA, 23 October 2008,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Ekonomisk historia
Nyckelord:
Marriage, Nuptiality, Hajnal, Malthus
Postens nummer:
83505
Posten skapad:
2009-01-05 12:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007