transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Individual Educational Plans - impressions and expressions, part 1

Författare och institution:
Lisa Asp-Onsjö (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Specialpedagogik)
Publicerad i:
Nordic Educational Research Association Congress (NERA), march 11-13, Reykavijk,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
IEP, Special education
Postens nummer:
83493
Posten skapad:
2009-01-05 11:18
Posten ändrad:
2011-01-20 10:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007