transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

On convergence of a h-p Streamline Diffusion and Discontinuous Galerkin Methods for the Vlasov-Poisson-Fokker-Planck System.

Författare och institution:
Mohammad Asadzadeh (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
To appera in Journal of American Institute of Physics ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik
Nyckelord:
Vlasov-Poisson-Fokker-Planck system, streamline diffusion method, discontinuous Galerkin method
Postens nummer:
83403
Posten skapad:
2009-01-03 12:49
Posten ändrad:
2014-10-09 16:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007