transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Baltic-C: Building predictive capability regarding the Baltic Sea organic/inorganic carbon and oxygen system.

Författare och institution:
Anders Omstedt (Institutionen för geovetenskaper)
Publicerad i:
BALTEX. Newsletter, 11 s. 5-7
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Nyckelord:
Baltic Sea, Climate change, BONUS
Postens nummer:
83373
Posten skapad:
2009-01-02 13:09
Posten ändrad:
2010-03-12 23:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007