transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

”Qualifications of future teachers. Ideas and ideals in the liberal discourse about teachers and teacher education in Sweden”

Författare och institution:
Jan Bengtsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning)
Publicerad i:
International Network of Philosophers of Education, Kyoto, Japan den 9/8–12/8 2008. ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Nyckelord:
teachers, teacher education, teacher knowledge, lived body, politics
Postens nummer:
83360
Posten skapad:
2009-01-02 09:45
Posten ändrad:
2010-01-21 15:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007