transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Role of Pt-precursor on the performance of Pt/BaCO3/Al2O3 NOx storage catalysts

Författare och institution:
Jazaer Dawody (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik, Chalmers & Kompetenscentrum katalys (KCK), Chalmers); Magnus Skoglundh (Institutionen för kemi- och bioteknik, Chalmers & Kompetenscentrum katalys (KCK), Chalmers); S. Wall (Institutionen för kemi); Erik Fridell (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik, Chalmers & Kompetenscentrum katalys (KCK), Chalmers)
Publicerad i:
Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 225 ( 2 ) s. 259-269
ISSN:
1381-1169
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The influence of the choice of platinum precursor on the catalytic performance of Pt/BaCO3/Al2O3 NO, storage catalysts was studied. The precursors used in the preparation of the catalysts were: (i) hexachloroplatinic acid [H2Pt(Cl)(6)], (ii) tetraammineplatinum hydroxide [Pt(NH3)(4)(OH)(2)], (iii) diammineplatinum nitrite [Pt(NH3)(2)(NO2)(2)] and (iv) platinum nitrate [Pt(NO3)(2)]. The catalytic activity of the prepared catalysts was tested for continuous lean NOx reduction with C3H6, NOx storage and reduction, and NO2 dissociation in a flow reactor. The reactor experiments show that the sample prepared using platinum nitrate is the most active catalyst followed by the catalyst prepared from tetraammineplatinum hydroxide. The catalyst prepared from hexachloroplatinic acid is more active for continuous NOx reduction, and NO2 storage and reduction than the catalyst prepared from diammineplatinum nitrite, but deactivates faster during NO2 dissociation than the catalyst prepared using diammineplatinum nitrite.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Kemiteknik
Nyckelord:
NOX STORAGE; NO(X) STORAGE; NOBLE-METAL; SULFUR DEACTIVATION; EXPOSURE CONDITIONS; GAMMA-ALUMINA; ADSORPTION; DECOMPOSITION; DISTRIBUTIONS; PT/BAO/AL2O3
Chalmers styrkeområden:
Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Chalmers drivkrafter:
Hållbar utveckling
Postens nummer:
8336
Ingår i post nr:
Posten skapad:
2006-08-28 13:10
Posten ändrad:
2012-02-09 18:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007