transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kognition, aktivitet och hälsa efter hyperbar oxygenbehandling för kolmonoxidförgiftning. En explorativ resultatstudie av en regional svensk population.

Författare och institution:
Birgitta Renström-Linde (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Eva Esbjörnsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Katharina S Sunnerhagen (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering)
Publicerad i:
Läkarnas Rikstämma, 2008,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Neurologi
Postens nummer:
83327
Posten skapad:
2009-01-01 16:34
Posten ändrad:
2013-02-07 18:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007