transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kognitiva funktioner efter hjärnskada, några grundbegrepp, diagnostik och behandling

Författare och institution:
Aniko Bartfai (-); Katharina S Sunnerhagen (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering)
Publicerad i:
”Rehabiliteringsmedicin, Teori och praktik” Studentlitteratur 2006, s. 185-191
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Neurologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi ->
Psykologi (exklusive tillämpad psykologi) ->
Kognitionsforskning
Postens nummer:
83305
Posten skapad:
2008-12-31 18:01
Posten ändrad:
2013-02-18 21:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007