transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kognitiv screening av en kontrollgrupp och av patientgrupper som ofta behandlas inom neurorehabilitering.

Författare och institution:
Caisa Hofgren (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Eva Esbjörnsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Hans Aniansson (-); Katharina S Sunnerhagen (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering)
Publicerad i:
Läkarnas Riksstämma 2006,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
83280
Posten skapad:
2008-12-31 16:55
Posten ändrad:
2010-08-04 10:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007