transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

State elimination and identifiability of the delay parameter for nonlinear time-delay systems

Författare och institution:
Milena Anguelova (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); Bernt Wennberg (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Automatica, 44 ( 5 ) s. 1373-1378
ISSN:
0005-1098
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The identifiability of the delay parameter for nonlinear systems with a single constant time delay is analyzed. We show the existence of input–output equations and relate the identifiability of the delay parameter to their form. Explicit criteria based on rank calculations are formulated. The identifiability of the delay parameter is shown not to be directly related to the well-characterized identifiability/observability of the other system parameters/states.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik ->
Optimeringslära, systemteori
Nyckelord:
Identifiability, time delay, nonlinear systems, state elimination, input–output representation
Postens nummer:
83246
Posten skapad:
2008-12-30 17:10
Posten ändrad:
2016-07-11 16:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007