transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

[Surgical treatment is efficient in epilepsy]

Författare och institution:
Hans C.-Son Silander (-); Kristina Malmgren (Institutionen för klinisk neurovetenskap); Paul Uvebrant (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
Läkartidningen, 94 ( 24 ) s. 2283-6
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
1997
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Epilepsy surgery has a very long tradition, and recent advances in diagnostic and surgical procedures have enabled a number of patients with drug-resistant epilepsy to be treated successfully. In addition to the conventional clinical work-up, candidates for epilepsy surgery undergo evaluation by a multidisciplinary team using a battery of neuroimaging and neurophysiological procedures. Such teams have been established at all six university hospitals in Sweden.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Epilepsy, diagnosis, surgery, Humans, Prognosis, Risk Factors, Treatment Outcome
Postens nummer:
83228
Posten skapad:
2008-12-30 13:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007