transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The effect of nonnutritive fillers on the digestibility of a manufactured s diet

Författare och institution:
M. E. Vandepeer (-); P. W. Hone (-); Jonathan N. Havenhand (Institutionen för marin ekologi); R. J. Van Barneveld (-)
Publicerad i:
Journal Of Shellfish Research, 21 ( 2 ) s. 793-798
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi
Nyckelord:
abalone, digestibility, kaolin, bentonite, sand, diatomaceous earth, Nonstarch polysaccharides, broiler-chickens, viscosity, wheat, haliotis, algae
Postens nummer:
83213
Posten skapad:
2008-12-30 12:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007