transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Reproductive behavior in the squid Sepioteuthis australis from South Australia: Interactions on the spawning grounds

Författare och institution:
T. M. Jantzen (-); Jonathan N. Havenhand (Institutionen för marin ekologi)
Publicerad i:
Biological Bulletin, 204 ( 3 ) s. 305-317
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi
Nyckelord:
Microsatellite dna markers, body patterning behavior, loligo-pealei, multiple paternity, egg capsules, sexual selection, cephalopoda, octopus, fertilization, loliginidae
Postens nummer:
83202
Posten skapad:
2008-12-30 12:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007