transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Polymorphic microsatellite markers for paternity assessment in southern calamari Sepioteuthis australis (Cephalopoda : Loliginidae)

Författare och institution:
L. M. van Camp (-); K. M. Saint (-); S. Donnellan (-); Jonathan N. Havenhand (Institutionen för marin ekologi); P. G. Fairweather (-)
Publicerad i:
Molecular Ecology Notes, 3 ( 4 ) s. 654-655
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi
Nyckelord:
mating success, parentage, reproductive strategy, squid, Multiple paternity, squid loligo, dna markers
Postens nummer:
83200
Posten skapad:
2008-12-30 12:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007