transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Asymptotic Analysis for a Weakly Damped Wave Equation with Application to a Problem Arising in Elasticity

Författare och institution:
Gabriel Nguetseng (-); Hubert Nnang (-); Nils Svanstedt (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
JOURNAL OF FUNCTION SPACES AND APPLICATIONS, 8 ( 1 ) s. 17-52
ISSN:
0972-6802
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Matematisk analys
Postens nummer:
83118
Posten skapad:
2008-12-29 14:12
Posten ändrad:
2012-02-23 16:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007