transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Temporal Lobe Resections in Children with Epilepsy: Neuropsychiatric Status in Relation to Neuropathology and Seizure Outcome.

Författare och institution:
Susanna Danielsson (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Bertil Rydenhag (Institutionen för klinisk neurovetenskap); Paul Uvebrant (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Claes Nordborg (Institutionen för laboratoriemedicin , Avdelningen för patologi); Ingrid Olsson (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
Epilepsy & behavior : E&B, 3 ( 1 ) s. 76-81
ISSN:
1525-5069
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The purpose of this work was to relate clinical neuropsychiatric findings to histopathological diagnoses and seizure outcome in a retrospective study of 16 children undergoing temporal lobe resections due to medically intractable epilepsy. These children constitute a heterogeneous group in which neuropsychiatric symptoms were common. The results of this study indicate a correlation between malformations of cortical development, less chance of seizure freedom, and neuropsychiatric problems in children with pharmacoresistant temporal lobe epilepsy. It is important to include neuropsychiatric assessments pre- and postoperatively and to inform parents that symptoms of autism spectrum disorders may or may not be improved after epilepsy surgery.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
83040
Posten skapad:
2008-12-29 08:25
Posten ändrad:
2009-01-15 18:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007