transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Effects of low dissolved oxygen on the behaviour, ecology and harvest of fishes: a comparison of the Chesapeake Bay and Baltic/Kattegat systems.

Författare och institution:
D. L. Breitburg (-); Leif Pihl (Institutionen för marin ekologi); S.E. Kolesar (-)
Publicerad i:
The effects of hypoxia on living resources, with emphasis on the Northern Gulf of Mexico,
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
American Geophysical Union, Washington
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi
Postens nummer:
82996
Posten skapad:
2008-12-27 19:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007