transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Interactions between benthic macroalgal and microalgal mats

Författare och institution:
Kristina Sundbäck (Institutionen för marin ekologi); K: MacGlathery (-)
Publicerad i:
Interactions between Macro- and Microorganisms in Marine Sediments, AGU series "Coastal and Estuarine Studies", s. 2-29
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi
Postens nummer:
82970
Posten skapad:
2008-12-27 12:53
Posten ändrad:
2008-12-30 13:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007