transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Avgiftning av diarrétoxiner i blåmusslor. Final report, Fiskeriverket. Juni 2007.

Författare och institution:
Susanne Lindegarth (Institutionen för marin ekologi & Institutionen för marin ekologi, Tjärnö marinbiologiska laboratorium)
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi
Postens nummer:
82959
Posten skapad:
2008-12-27 12:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007