transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Does off-pump coronary surgery endanger long term survival?

Författare och institution:
Rolf Ekroth (Institutionen för medicin, avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin); Anders Odén (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik, Chalmers/GU); Elisabeth Ståhle (-); Lars Werkö (-)
Publicerad i:
Scandinavian cardiovascular journal : SCJ, 42 ( 2 ) s. 99-101
ISSN:
1401-7431
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
In this issue Ibrahim and co-authors report on technical hazards of off-pump (without heart lung machine) coronary surgery 1. Their findings are in line with meta-analyses of randomized trials which indicate that under-grafting and graft-failures are more common after off-pump than after standard operations. The risk that the objectives of coronary bypass surgery are endangered is discussed in relation to evidence based medicine. A moratorium is suggested until conclusive data are available.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
Nyckelord:
Coronary Artery Bypass, Off-Pump, adverse effects, mortality, Coronary Disease, mortality, surgery, Humans, Randomized Controlled Trials as Topic, Risk Factors
Postens nummer:
82954
Posten skapad:
2008-12-27 09:28
Posten ändrad:
2016-07-18 16:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007