transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kulturkritik i hvidt og sort

Författare och institution:
Ove Sernhede (Institutionen för kultur, estetik och medier & Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Social Kritik, 1994 ( nr 33 )
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
1994
Språk:
danska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Övrig annan humaniora
Postens nummer:
82909
Posten skapad:
2008-12-26 14:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007