transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ungdomskulturen og det Andet

Författare och institution:
Ove Sernhede (Institutionen för kultur, estetik och medier & Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Social Kritik, ( nr 31/32 )
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
1994
Språk:
danska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Övrig annan humaniora
Postens nummer:
82908
Posten skapad:
2008-12-26 14:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007