transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Under the surface of rock

Författare och institution:
Ove Sernhede (Institutionen för kultur, estetik och medier & Institutionen för socialt arbete); Johan Fornäs (-); Ulf Lindberg (-)
Publicerad i:
Popular Music and Society, 14 Fall 1990
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1990
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
HUMANIORA ->
Konst
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Övrig annan humaniora
Postens nummer:
82904
Posten skapad:
2008-12-26 14:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007