transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Place de l´Echographie dans la prise en charge et le traitement de l´Arthrite Juvénile Idiopathique

Författare och institution:
Louise Laurell (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); M Court-Payen (-); S Nielsen (-); M Zak (-); C Thomsen (-); M Boesen (-); Anders Fasth (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa)
Publicerad i:
Actualités en échographie de l´appareil locomoteur, s. 73-97
ISBN:
978-2-84023-598-9
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2008
Språk:
franska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Diagnostisk radiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Postens nummer:
82888
Posten skapad:
2008-12-26 11:42
Posten ändrad:
2012-01-16 14:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007