transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Anicii Manlii Severini Boethii Introductio ad syllogismos categoricos. Critical edition with introduction, commentary, and indexes.

Författare och institution:
Christina Thomsen Thörnqvist (Institutionen för religionsvetenskap, teologi och klassiska språk, klassiska språk)
ISBN:
978-91-7346-612-7
Antal sidor:
xlvii+205
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Klassiska språk ->
Latin
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Klassiska språk ->
Klassisk grekiska
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Logik
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Idé- o lärdomshistoria
Nyckelord:
Anicius Manlius Seuerinus Boethius, Introductio ad syllogismos categoricos, Antepraedicamenta, 6th century, history of logic, Late Antiquity, Aristotle, Analytica priora, Peri hermeneias, De interpretatione, syllogism, Medieval logic
Postens nummer:
82840
Posten skapad:
2008-12-24 00:17
Posten ändrad:
2010-01-20 11:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007