transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vda gör vi med skolan när den förlorat monopolet på kunskap

Författare och institution:
Ove Sernhede (Institutionen för kultur, estetik och medier & Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Om Text. En vänbok till Eva Lena Dahl red: Maria Johansen & Thomas Karlsson. Göteborg: Arachne,
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2002
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
82800
Posten skapad:
2008-12-23 12:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007