transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hip hop och utanförskap

Författare och institution:
Ove Sernhede (Institutionen för kultur, estetik och medier & Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Invandrare och minoriteter, ( nr 6 )
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2002
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
82798
Posten skapad:
2008-12-23 12:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007