transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Territoriell stigmatisering, ungdom, kultur och socialperdagogik

Författare och institution:
Ove Sernhede (Institutionen för kultur, estetik och medier & Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Att förebygga brott och rädsla. Alba,
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2001
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
82790
Posten skapad:
2008-12-23 12:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007