transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kultur och identietet i förändring

Författare och institution:
Ove Sernhede (Institutionen för kultur, estetik och medier & Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Identitetns omvandlingar (Red): Sernhede, Ove & Thomas Johansson. Göteborg: Daidalos,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2001
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Övrig annan humaniora
Postens nummer:
82776
Posten skapad:
2008-12-23 12:17
Posten ändrad:
2008-12-26 14:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007