transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Den Krieg von Ausserhalb führen: Die Rolle der Diaspora im Krieg in Sri Lanka

Författare och institution:
Camilla Orjuela (Institutionen för globala studier, freds- och utvecklingsforskning & Institutionen för globala studier, asienstudier)
Publicerad i:
Wissenschaft und Frieden, ( 2/2008 )
ISSN:
0947-3971
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
tyska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
Nyckelord:
Sri Lanka, peace and development, peace and conflict, peace building
Postens nummer:
82693
Posten skapad:
2008-12-22 17:12
Posten ändrad:
2009-01-14 13:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007