transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Personality development from childhood to adolescence: A longitudinal study of ego-control and ego-resiliency in Sweden

Författare och institution:
Susan S. Chuang (-); Michael E. Lamb (-); Philip Hwang (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
INTERNATIONAL JOURNAL OF BEHAVIORAL DEVELOPMENT, 30 ( 4 ) s. 338-343
ISSN:
0165-0254
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
preschool-children, visual regard, behavior
Postens nummer:
82681
Posten skapad:
2008-12-22 16:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007